Izdavač:
BIOMEDIA usluge j.d.o.o.
Lj.Posavskog 25
10360 Zagreb
OIB: 21241688145

 

Glavni urednik:
Marija Martinović

Marketing:
Tel: 095 370 9 203
e-mail: info@biomedia.biz